Trung tâm Trợ giúp

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Đơn đặt hàng

Tôi có thể đặt hàng thiết kế thẻ của riêng tôi không?

Tôi có thể thay đổi đơn đặt hàng của tôi sau đó?

Tôi làm thế nào để hủy đơn đặt hàng?

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi đơn đặt hàng?

Làm thế nào để phát triển thẻ ID làm việc?